Menu

Reguliere zorg mag geleidelijk weer hervat worden

01-05-2020 Gisteren kwam het bericht van het RIVM en VWS dat er toestemming is om de reguliere zorg weer geleidelijk aan te hervatten volgens opgesteld protocol. Goed nieuws! We hadden ons al goed voorbereid wat betreft persoonlijke beschermingsmiddelen. Dus we kunnen vanaf aankomende week weer van start met inachtneming van de preventie maatregelen!

Dit betekent dat we beperkt open zullen gaan voor reguliere podotherapeutische zorg. Het beleid dat we volgen is dat we alleen mensen in de praktijk toelaten waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn.
Als u een afspraak heeft gemaakt maar er iets wijzigt in uw situatie waardoor u op één van de volgende vragen ‘ja’ moet antwoorden, dan verzoeken wij u om uw afspraak kosteloos te annuleren.
•Heeft u nu corona?
•Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?
•Bent u genezen van corona korter dan 14 dagengeleden?
•Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn,benauwdheid, koorts (meer dan 38⁰C)?
•Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
•Bent u in thuisisolatie?
•Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?
Omdat handhygiëne bij deze virusuitbraak een belangrijk bron van besmetting blijkt te zijn, zullen wij u bij betreden van de praktijk vragen uw handen te desinfecteren met de aanwezige handalcohol. We verzoeken u daarna uw gezicht en zaken zoals mobiele telefoons niet meer aan te raken.
In de wachtruimte en bij het maken van afspraken proberen we met elkaar zo goed mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren die door de Rijksoverheid wordt geadviseerd.

Nog wat extra aanwijzingen:
•Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd bij ons binnen.
•Volg de aanwijzingen van onze collega’s op.
•Kom alleen naar uw afspraak, indien noodzakelijk mag maximaal 1 ouder of begeleider meekomen.
•Verlaat direct na uw behandeling het gezondheidscentrum.
•Wij zullen u ontvangen met een glimlach, maar u de hand niet schudden.
•In de behandelkamer houden we ons aan de NVvP Richtlijn Hygiëne en Infectiepreventie en hebben we aanvullende hygiënemaatregelen genomen.