Menu

Pedicure

Op donderdag is medisch pedicure Jolanda Heeres werkzaam in de praktijk. Jolanda is sinds 2006 pedicure en al 10 jaar medisch pedicure. Om een afspraak te maken belt u Jolanda op 06-52602668.

Een medisch pedicure is hoger en breder opgeleid en mag zogeheten risicovoeten behandelen. Het aantal risicopatiënten neemt in Nederland enorm toe, denkt u hierbij aan diabetes, reuma, vaatproblemen, psoriasis en parkinson. Vroegtijdige signalering van risicofactoren kan voetproblemen.

Jolanda werkt volgens de opgestelde richtlijnen waarvan de kwaliteitsborging vastligt in het kwaliteitsregister pedicure, het KRP, u kunt haar vinden onder nummer 11327 op www.procert.nl . Ze is ook aangesloten bij ProVoet.

06-52602668
https://www.jolanda-heeres.nl/