Menu

Pedicure

Op donderdag is medisch pedicure Jolanda Heeres werkzaam in de praktijk in het GCLT. Jolanda is sinds 2006 pedicure en al 10 jaar medisch pedicure. Om een afspraak te maken belt u Jolanda op 06-52602668.

Een medisch pedicure is hoger en breder opgeleid en mag zogeheten risicovoeten behandelen. Het aantal risicopatiënten neemt in Nederland enorm toe, denkt u hierbij aan diabetes, reuma, vaatproblemen, psoriasis en parkinson. Vroegtijdige signalering van risicofactoren kan voetproblemen voorkomen.

Jolanda werkt volgens de opgestelde richtlijnen waarvan de kwaliteitsborging vastligt in het kwaliteitsregister pedicure, het KRP, u kunt haar vinden onder nummer 11327 op www.procert.nl . Ze is ook aangesloten bij ProVoet.

06-52602668
https://www.jolanda-heeres.nl/